Przyjęcie nowego ministranta

W ostatnią niedzielę został przyjęty do grona Liturgicznej Służby Ołtarza ministrant Michał, który przez ostatnie miesiące gorliwie przygotowywał się pod okiem księdza proboszcza i rodziców do pełnienia tej służby.

Pamiętajmy o Michale, jego rodzicach i całej służbie ołtarza w naszych modlitwach.

Odwiedziny Ojca Duchownego i kleryka z seminarium

W ostatnią niedzielę gościliśmy w naszej parafii gości z naszego seminarium duchownego. Ojciec duchowny ks. Sławomir Jargieło wygłosił do nas słowo boże, natomiast alumn 3 roku Jakub podzielił się nami swoim świadectwem powołania.

Tego dnia obchodziliśmy również imieniny naszego ks. proboszcz. Niech Matka Boża oraz św. Marek ewangelistą otoczą go opieką.

Odpust Parafialny

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to najważniejszy dzień w życiu naszej wspólnoty parafialnej. Tego dnia przeżywamy nasz odpust parafialny. W tym roku przewodniczył uroczystościom nasz poprzedni proboszcz ks. kan. Ryszard Rąk.

Nowy ołtarz

Dzięki zaangażowaniu Rady Parafialnej udało się zrobić ołtarz na cmentarzu.

Pierwsza Msza Święta na została odprawiona w wigilię Zwiastowania Pańskiego, a przewodniczył jej proboszcz ks. Marek Janus oraz nasi rodacy ks. Andrzej Kapica oraz ks. Marian Pilchowiec.

Życzenia Świąteczne

Wszystkim Parafianom i Gościom z serca życzę radości płynącej z Tajemnicy Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Niech Pan przemienia Wasze serca, obdarza wszelkimi łaskami w służbie Bogu i ludziom, abyście byli prawdziwymi świadkami Wiary, Nadziei i Miłości.

Proboszcz

Msza Wieczerzy Pańskiej

Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna Triduum Paschalne. Jest to pamiątka Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożył ze swoimi uczniami w Wieczerniku. Podczas tej Mszy świętej ma miejsce obrzęd obmycia nóg. Na zakończenie Eucharystii następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji zwanego ciemnicą.