O parafii

Dział poświęcony Parafii Zwiastowania Pańskiego w Boiskach


Miejscowości wchodzące w skład parafii:

  • Boiska Kolonia
  • Boiska Stare
  • Dębina
  • Idalin
  • Sosnowa Wola
  • Stefanówka
  • Ugory


Dekanat Urzędów
Archidiecezja lubelska