Msze Święte za zmarłych

Msze Święte:
1 Listopada
900
1100 za zmarłych spoczywających na cmentarzu – procesja na cmentarz

2 listopada
900
1100 za zmarłych od 01.11.2018 do 01.11. 2019- procesja wokół kościoła (przynosimy znicze).

Módlmy się za wszystkich zmarłych potrzebujących Bożego miłosierdzia, a zwłaszcza za cierpiących w czyśćcu.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.