Uroczystości odpustowe w parafii Zwiastowania Pańskiego w Boiskach

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to dla naszej wspólnoty parafialnej duże święto. Obchodzimy tego dnia nasz doroczny odpust. W tym uroczystym dniu był z nami o. Bartłomiej Król, Sercanin z Pliszczyna, który przez cały dzień głosił w naszej parafii nauki rekolekcyjne i przewodniczył uroczystej sumie odpustowej wraz z dziekanem dekanatu turobińskiego, ks. kan. Władysławem Trubickim.

Zdjęcia w Galeria zdjęć