Adoracja przy Grobie Pańskim

Adoracja przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę:
Kolonia Boiska – od 1000-1100

Stefanówka – od 1100 – 1200

Idalin od skrzyżowania w górę – od 1200-1300

Idalin od Chruślanek do skrzyżowania – 1300-1400

Sosnowa Wola – od 1400-1500

Dębina od – 1500-1600

Ugory od – 1600-1700

Zakącie od – 1700-1800

Stare Boiska – 1800 – 1900