Życzenia Świąteczne

Wszystkim Parafianom i Gościom z serca życzę radości płynącej z Tajemnicy Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Niech Pan przemienia Wasze serca, obdarza wszelkimi łaskami w służbie Bogu i ludziom, abyście byli prawdziwymi świadkami Wiary, Nadziei i Miłości.

Proboszcz

Msza Wieczerzy Pańskiej

Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna Triduum Paschalne. Jest to pamiątka Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożył ze swoimi uczniami w Wieczerniku. Podczas tej Mszy świętej ma miejsce obrzęd obmycia nóg. Na zakończenie Eucharystii następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza adoracji zwanego ciemnicą.