Odpust Parafialny

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to najważniejszy dzień w życiu naszej wspólnoty parafialnej. Tego dnia przeżywamy nasz odpust parafialny. W tym roku przewodniczył uroczystościom nasz poprzedni proboszcz ks. kan. Ryszard Rąk.