Miejsce Przewodniczenia

W ostatnim czasie udało się nam się zrobić miejsce przewodniczenia, które w liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego jest jednym z trzech głównych miejsc obok ołtarza i ambony, skąd kapłan zwraca się do wiernych w czasie Mszy Świętej.
Pulpit został wykonany z drewna dębowego.