Nowi Ceremoniarze

Podczas pielgrzymki liturgicznej służby ołtarza do Wąwolnicy 80 lektorów z różnych parafii naszej diecezji złożyło przed arcybiskupem Stanisławem Budzikiem przyrzeczenie ceremoniarzy. Wśród nich byli także ministranci z naszej parafii Seweryn Małaczyński i Korneliusz Pęczkowski.

Najpierw jednak przez kilka miesięcy uczęszczali na specjalnie przygotowany dla nich kurs na ceremoniarzy. Uczyli się, podstaw liturgii, Mszału rzymskiego i struktury Mszy Świętej.

W homilii arcybiskup podkreślił jak ważną rolę pełnią w Kościele:

„Drodzy ceremoniarze, wy jesteście szczególnie blisko serca Kościoła i Eucharystii, szczególnie blisko Chrystusa. Macie przed sobą wielkie piękne i odpowiedzialne zadanie. Tu w Wąwolnicy wpatrujcie się w Maryję, w oblubienicę Ducha Świętego. Niech Ona was nauczy takiej miłości Chrystusa, z jaką Ona Go przyjęła. Tak jak Maryja starajcie się pełnić wolę Bożą, szukać tego, co Bóg chce i mówić Mu ciągle jak Maryja: niech mi się stanie według Twego słowa. 

Po uroczystej Mszy św. na ministrantów i lektorów były przygotowane pokazy sprzętu wojskowego oraz zabawy.

Część zdjęć pochodzi z strony Archidiecezji Lubelskiej oraz Gościa Niedzielnego.