Odpust Parafialny 25 marca

W święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny odbyły się w naszej wspólnocie uroczystości związanie z odpustem parafialnym. Sumę odpustową wygłosił o. Paweł Mazurek ojciec biały z Natalina, który głosił u nas rekolekcje.