Poświęcenie nowej chorągwi

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa została poświęcona nowa chorągiew, która zastąpiła dotychczasową wysłużoną już chorągiew z 1948 roku. Do chorągwi zostały, także zakupione nowe dębowe drzewce.

Nowa chorągiew została uroczyście wniesiona do kościoła, gdzie została poświęcona, a następnie wyruszyliśmy wraz z nią w procesji drogami naszej parafii.

 

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom.