Przepisy dotyczące zgromadzeń w kościołach i podczas procesji Bożego Ciała

Najnowsze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. wydane w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawiera m.in. następujące uwagi dotyczące kultu religijnego:

 

„Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1 (zasłanianie ust i nosa), z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny” (§ 15 ust. 8).

 

Z przysłanej przez Sekretariat KEP interpretacji powyższego przepisu wynika, że:
1) w kościołach i innych obiektach kultu religijnego:

 

a) uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,
b) nie obowiązuje żaden limit osób,
c) nie ma obowiązku zachowania odległości 2 metrów między osobami. W budynku kościoła wystarczą maseczki;

 

2) podczas zgromadzeń poza kościołami i innymi obiektami kultu religijnego:

 

a) uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry lub zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,
b) nie obowiązuje limit 150 osób.

 

Powyższe przepisy odnoszą się także do procesji Bożego Ciała.