Uroczystość Świętej Rodziny – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

Dziś w uroczystość Świętej Rodziny podczas każdej Mszy Świętej odbyło się błogosławieństwo rodzin oraz odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Pamiętajmy o tym co usłyszeliśmy podczas kazania: “pracujcie nad tym, aby Wasze dzieci były zbawione, abyście Wy jako małżonkowie byli zbawieni”.

 

“Za wstawiennictwem Matki Bożej, patronki Naszej parafii oraz Świętego Józefa męża cichego i sprawiedliwego módlmy się o świętość Naszych rodzin”.