Zapytanie ofertowe na roboty budowlane i remontowe budynków parafialnych

W związku z planowaną inwestycją umieszczamy zapytanie ofertowe na roboty budowlane i remontowe budynków parafialnych Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Zwiastowania Pańskiego w Boiskach Kolonia w formie dotacji ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

Ostateczny termin składania ofert – 18.08.2020 do godziny 12.00.