Zmniejszenie zużycia energii w budynkach parafialnych

Parafii Rzymskokatolicka p. w. Zwiastowania Pańskiego w Boiskach

“Przedsięwzięcie: Zmniejszenie zużycia energii w budynkach parafialnych Parafii Zwiastowania Pańskiego w Boiskach o wartości 2 263 424,00 zł zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Lublinie oraz NFOŚiGW w Warszawie”

 

Dotacja WFOŚiGW: 206 763,72 zł

Dotacja NFOŚiGW: 1 830 317,28 zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.